Αγαπητοί συνεργάτες,


Το Tεχνικό Γραφείο ΑΚΚΙΔΑ είναι άρτια οργανωμένο και δραστηριοποιείται στην υπεργολαβική ανάληψη ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, ανακαινίσεων χώρων, αδειοδοτήσεων και πιστοποιήσεων, παροχής υπηρεσιών υγειινής και ασφάλειας και εργονομικών αναλύσεων. Στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και συμβουλών σε όλο το φάσμα του μελετητικού-κατασκευαστικού τομέα καθώς και του τομέα ανθρώπινου δυναμικού.


Τα στελέχη του γραφείου μας ξεκίνησαν και συνέχισαν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία σε τεχνικές, κατασκευαστικές και πολυεθνικές εταιρίες όπου για αρκετά χρόνια έθεσαν σε εφαρμογή τις γνώσεις και τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά τους. Με την πάροδο του χρόνου απέκτησαν μεγάλη εμπειρία στις μελέτες, στις κατασκευές και στις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.

Διαθέτοντας άτομα ικανά να προσαρμόσουν τις καινοτομίες της εποχής στην αντιμετώπιση και επίλυση των σύγχρονων προβλημάτων και με γνώμονα την υγιεινή και ασφάλεια έχουμε ως στόχο τις λειτουργικότερες και βέλτιστες τεχνικές λύσεις για τη διεκπεραίωση των εργασιών μας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Όλοι οι υπεργολάβοι μας διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία και συνεργάζονται μαζί μας σε μόνιμη βάση.

Επιδίωξή μας είναι να βρείτε ένα μόνιμο συνεργάτη για την αντιμετώπιση των αναγκών σας.